Světelné čištění

Každý předmět, socha, obraz atd. v sobě nesou energii tvůrce, který ji do dan=ho předmětu vložil ať už vědomě, či nevědomě. Dalšími "vkladateli" jsou předchozí majitelé, lidé, kteří mají k danému předmětu nějaký vztah. 

 U těchto vložených energií a záměrů záleží na tom, zda jsou tvořeny, či vkládány s láskou, nebo ne a co se v jejich okolí odehrává. Na tom hodně záleží. Veškeré děje v okolí vytvářejí energii, která se zachytává v daných předmětech a ty ji pak vyzařují. Intenzita nasáklých energií je úměrná častosti dějů, ať už negativních, či pozitivních. Pozitivní nasáklé energie jsou v pořádku a v blízkosti těchto předmětů lidé nepociťují nic špatného, spíše vyhledávají jejich blízkost. U negativních energií je problém s psychickou pohodou, vyzařování negativních energií na nás působí, ať už jsme na tyto energie vnímaví nebo nejsme. Výsledkem může být změna našeho chování od doby pořízení tohoto předmětu, únava, podrážděnost, neschopnost usnout apod.

 To samé platí pro byty, domy a další objekty a prostory.

 Tyto negativní energie čistím pomocí Světla-Lásky. Dochází k převibrování negativní energie a její změně (zániku)-