Očištění předmětů od negativních energií

Každá naše činnost, emoce, myšlenka vytváří energii, která proudí do předmětů, domů, prostě okolního prostoru. Každý předmět, pokud je vystaven tomuto energetickému proudu, zachytává něco do sebe. Pokud daná energie je častá, tak po čase ji začne předmět vylučovat zpět do prostoru. Když přijdete do bytu, stavby, kde se lidé mají rádi, nebo kde se neustále hádají v ve zlobě, tak cítíte rozdíl. Poté se stává, že zakoupíte, nebo dostanete nějaký předmět, skříň apod. a v jeho blízkosti, nebo při jeho používání se necítíte dobře a to je právě následek negativních energií, které z těchto předmětů na vás útočí.                     

Čištění provádím osobně (zde se dále připočítají náklady na případnou dopravu tam a zpět a na čas cesty a času na návrat), , nebo na dálku, Čištění provádím skrze nejvyšší vibraci - Světlo-Lásku, kterým čistím daný objekt.  

Abych mohl očistit daný předmět na dálku, tak potřebuji jeho fotografii. 

200,00 Kč