Čakry

12 ČAKER dle Atlantského rozdělení

Čakry jsou naší nejvnitřnější podstatou. Jsou to kola vibrujícího světla v těle, která přinášejí moudrost a vnitřní vědění. Ovlivňují každý aspekt našeho života a probouzejí v nás hojné duchovní, psychické a tělesné síly, jež v sobě neseme. Abyste mohli plně využívat energii, která k vám může proudit vašimi čakrami, je třeba každodenně posilovat a pročišťovat svou jemnohmotnou tělesnou energii. 

SYSTÉM DVANÁCTI ČAKER

Lidé měli dvanáct plně funkčních hlavních čaker, a to následující čakry:

 • Hvězdná brána. V současné době se nachází přibližně 30 cm nad hlavou.
 • Hvězda duše. Nyní je umístěna asi 15 cm nad hlavou.
 • Kauzální čakra. V současnosti se nachází přibližně 8 až 10 cm za středem zadní části hlavy.
 • Korunní čakra. Leží na vrcholku hlavy.
 • Čakra třetího oka. Nachází se mezi očima, uprostřed čela.
 • Krční čakra. Nachází se v krku.
 • Srdeční čakra. Nachází se pod středem hrudníku.
 • Solární plexus. Leží v oblasti solárního plexu.
 • Pupeční čakra. Nachází se v podbřišku.
 • Sakrální čakra. Leží u základny páteře.
 • Kořenová čakra. Leží u základny páteře.
 • Zemská hvězda. Nachází se 15 cm pod chodidly.

HVĚZDNÁ BRÁNA

Čakra hvězdné brány, umožňuje spojení se Zdrojem. Toto spojení je jednou z prvních věcí, která byla ztracena ve chvíli, kdy se začalo projevovat samotné ego. V době, kdy fungovala naplno, měli lidé výrazně rozšířenou lebku a mozek. Tato čakra se nacházela téměř u zadní části hlavy, ale nikdy se jí nedotýkala. Nyní se nalézá přibližně 30 cm nad hlavou, ale vždy zůstává mimo tělo. Nikdy nemůže patřit jedné věci, protože je vším současně.

Právě díky aktivaci této čakry budou vysoce duchovně rozvinutí lidé zažívat nejvyšší vědomí. V současné době si tuto čakru hvězdné brány může aktivovat pouze několik málo lidí – těch, kteří žijí v ústraní na nějakém posvátném místě a zasvětili svůj život duchu. Na Zemi jsou však nyní vysílány vyšší energie a lidé se velmi rychle probouzejí do svého duchovního poslání, proto toto spojení naváže více lidí. Pouze tehdy, když je tato čakra aktivním mohou lidé opravdově pochopit svou jednotu se Zdrojem. K tomu je třeba, aby naše mysl a srdce bylo schopno se odpoutat od všeho, co souvisí s naší osobností nebo egem, a je zapotřebí mít otevřenou duši.

Poznání jednoty je v nás pevně vestavěno podobně jako představa chůze, která nutí dítě začít se zvedat a mnohokrát klopýtat a padat, než dokáže udržet rovnováhu a pohybovat se po vlastních nohou. Občas se lidé snaží získat přístup k hvězdné bráně pomocí halucinogenních drog, ale takové pokusy spalují mozek a zabraňují jakémukoli dalšímu duchovnímu pokroku v daném životě. Někteří lidé se nevědomě snažili navázat spojení s touto čakrou, aniž by na to byli duchovně, emočně, duševně nebo tělesně připraveni, a poškodili si své nervové dráhy, v důsledku čehož onemocněli schizofrenií nebo maniodepresivní psychózou.

Nyní však nadešel čas, aby se lidé, kteří jsou toho duchovně hodni a jsou dostatečně uzemnění, posunuli vpřed na své cestě vzestupu, čímž se jim otevře jejich hvězdná brána a umožní jim to přinést zpět čistotu a neuvěřitelnou duchovní vznešenost Zlatého věku.

HVĚZDA DUŠE

Hvězda duše je spojnicí mezi hvězdnou bránou a kauzální a korunní čakrou. Jejím úkolem je přijímat čistou energii hvězdné brány a převádět ji do roviny duše duchovně vyladěných lidí současné doby.

Duše vstupuje do hvězdy duše ve chvíli, kdy opouští fyzické tělo při smrti. Zde duše začíná poznávat svou jednotu se vším ostatním a pouze tehdy, když ji "pozná", tak se může posunout na další stupeň. Hvězda duše má jedinečnou schopnost vstřebávat světlo, ale má-li tato čakra být aktivována, pak je zcela nezbytné, aby fungovala i zemská čakra. Tyto čakry tvoří dvě poloviny jednoho celku a musí být v rovnováze.

Hvězda duše je jedenáctou čakrou a číslo 11 značí nový začátek. Představuje potenciál, který máme k přetvoření svého života. V současné době se hvězda duše nachází nad hlavou, ale původně se nacházela uvnitř mozkové struktury.

Až budeme schopni chápat, že všechny věci sdílejí stejný prostor – stejnou duchovní podstatu – vrátí se k lidstvu bezpodmínečná láska. Poté bude naše vyrovnaná jinová a jangová stránka, mužská a ženská energie v nás, vyzařovat do světa a ukončovat rozšiřující se propasti oddělenosti mezi námi. Je čas naslouchat svému srdci a své duši, neboť nikdy nemůžeme vědět svým intelektem.

Žádné vědění na světě se nevyrovná lásce.

Abychom mohli otevřít svou hvězdu duše, musíme pracovat na odstranění mentálního znečištění v oblasti jedenácté čakry. Zkrystalizovaly v ní naše disharmonické myšlenky a názory i neharmonické myšlenky a přesvědčení našich předků a je třeba je odstranit.

Vyčistíte je následovně:

 • Uzemněte se. S uzemněním vám pomůže černý turmalín, položený na zem k vašim chodidlům.
 • Vizualizujte si zlato-bílou kouli energie, jak září na vaši čakru hvězdy duše.

Nezapomeňte, že pokaždé, když máte nějakou nezdravou myšlenku, představu nebo obraz, tak tuto oblast znovu zanášíte a znečišťujete, a proto uvedené cvičení budete potřebovat provádět neustále. Tuto oblast dále znečišťují drogy, deprese a nižší astrální cestování, jak ve snech, tak při zlostných představách.

Jakmile nakonec aktivujete svou hvězdu duše, budete zažívat hluboké spojení se všemi věcmi, Může vám s tím pomoci minerál selenit.

Hvězda duše společně s hvězdnou bránou umožňuje spojení duchovních a pozemských energií. Hvězdná brána umožňuje proudění čisté božské esence shora, zatímco hvězda duše vytahuje energii kundalíní a živočišné instinkty ze Země. Tyto energie splývají a stávají se tím, co známe jako vyšší vědomí: naše Božské Já.

KAUZÁLNÍ ČAKRA

Tato čakra je schopna převádět sílu duše do mentálního těla, díky čemuž jsme schopni se dostatečně odpoutat od naučených přesvědčení. To znamená, že musíme otevřít svou pravou mozkovou hemisféru a učit se vidět úplný obraz a hledat širší pojetí. Aby mohla hvězda duše přenášet kosmické frekvence, je třeba mít otevřenou mysl. V době Atlantidy byla tato čakra součástí rozvinutější mozkové struktury jejích obyvatel.

Prostřednictvím kauzální čakry přijímáme zprávy či poselství anebo si stahujeme myšlenky z vyšších duchovních úrovní. Tato čakra může být otevřena pouze tehdy, když se naučíme dokonale ovládat svou mysl. Nezbytný je klid mysli a mentální ticho a může trvat roky meditace, než budou lidé připraveni k tomu, aby jejich kauzální čakra mohla plnit svůj skutečný účel. Teprve při splnění těchto podmínek můžete začít svou myslí přijímat hvězdné vysílání.

Pokud při meditaci použijete modrý kyanit, přinese vám mír a klid. Díky tomu budete moci zůstat klidní uprostřed chaosu, povznést se tak nad všechny zkoušky a strasti pozemského života a zůstat vyrovnaní. Nezapomínejte, že myšlenky jsou jako semínka zasetá do země: určitou dobu trvá, než vyklíčí a objeví se nad zemí. Myšlenky se rodí v kauzální čakře a potřebují čas, aby se mohly zhmotnit.

Nižší čakry rozesílají informace z kauzální čakry do zbytku těla.

KORUNNÍ ČAKRA

Tato čakra, symbolizovaná lotosem s tisíci okvětními plátky na vršku hlavy, se otevírá, aby mohla přijímat světlo od duše. Rozvoj této čakry má na starosti archanděl Jofiel.
ČAKRA TŘETÍHO OKA

Čakra třetího oka uprostřed čela je centrem jasnovidnosti. Božské moudrosti a vyššího mentálního léčení. Pečuje o ni archanděl Rafael.

KRČNÍ ČAKRA

Tuto čakru řídí archanděl Michael. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme svou pravdu. Když vzdorujeme své božské cestě, zatuhne nám zadní část krku, která je zadní stranou krční čakry. Je-li toto centrum vhodně rozvinuto, stáváme se mocnými spolu-tvůrci.
SRDEČNÍ ČAKRA

Srdeční čakra se otevírá tím, jak rozvíjíme svou empatii, pochopení, soucit a bezpodmínečnou lásku.
SOLÁRNÍ PLEXUS

Solární plexus je centrem vědění a většina lidí v něm zadržuje strach. Tím, jak se rozvíjí, zlátne moudrostí. My se zklidňujeme, vyrovnáváme a naplňuje nás hluboký mír, zatímco znovu získáváme přístup k moudrosti z našich minulých životů.
PUPEČNÍ ČAKRA

Pupeční čakra je sídlem emocí, smyslnosti a společenskosti.

SAKRÁLNÍ ČAKRA

Zde se nacházejí všechny sexuální touhy a pocity.

KOŘENOVÁ ČAKRA

Tato čakra usiluje o zajištění našich základních potřeb přístřeší, potravy a bezpečí.


ZEMSKÁ HVĚZDA

Zemská hvězda společně se dvěma vedlejšími čakrami na chodidlech tvoří trojúhelník, směřující k zemi. Tento trojúhelník přijímá božskou esenci přes fyzické tělo a vede ji do země, čímž vytváří naši jednotu se Zemí.

Fyzická rovina je určována rovnováhou protikladů: "Jak nahoře, tak dole." To znamená, že hvězdná brána, hvězda duše a kauzální čakra, jinými slovy nejvyšší čakry, mohou plně projevovat své světlo pouze tehdy, když je probuzená i zemská čakra. To znamená, že současně s třemi horními čakrami potřebujeme aktivovat i zemskou hvězdu. Nezapomeňte, že zemská hvězda může být podněcována pouze kosmickými paprsky vyzařujícími z uvedených tří nadosobních čaker, a proto nemůže být otevřena samostatně. A vědomí vyšší energie touží najít své nejvyšší naplnění ve sklízení semínek života vyrůstajících z hmotných živlů. Rovnováha, vytvořená trojúhelníkem ze tří vyšších čaker a zemské hvězdy umožňuje posvátné přítomnosti věčné síly obnovovat Zemi a pomáhat ji uzdravit se ze škod, které jí způsobili lidé.

Až tuto vyšší energii ponese dostatečný počet lidí, obnoví se síla pyramid. V současné době je jejich energie vyčerpaná, neboť již nejsou přímo propojeny s vyzařováním hvězdných systémů, na které byly původně přesně vyladěny. K tomuto rozladění došlo v důsledku posunu zemské osy od doby, kdy byly tyto pyramidy postaveny. Zvýšením vědomí lidstva je však znovu nabije energií a zaktivuje.

Až bude čakra zemské hvězdy u lidí pracovat na plný výkon, znovu dojde k zapojení ducha do hmoty. To znamená, že vše, co lidstvo zničilo, bude moci být znovu obnoveno a Země bude schopna se sama uzdravit. To také znamená, že my, lidé, se budeme moci plně uzdravit a žít stejně jako lidé v Atlantidě. Jediné, co nás v současné době zadržuje, je strach z neznámého. Sfinga v Egypte je zde jako připomínka toho, že když je naše přirozená podstata ovládána vyšším vědomím, může nás povznést k božskému vědomí. Nyní se od nás žádá, abychom se naučili žít v souladu s principy harmonie a bezpodmínečné lásky. Která je stavem Božství.


VEDLEJŠÍ ČAKRY

Existují také vedlejší čakry na dlaních obou rukou, na ramenou, loktech, kotnících a chodidlech, přičemž všechny z nich mohou být využívány k soustředění duchovní energie. Když někdo provádí léčení přikládáním dlaní, proudí čakrami na jeho dlaních léčivá energie. Pro mnoho lidí bývá první známkou toho, že se otevírají jako kanály pro léčivou energii to, že se jim při pociťování soucitu k někomu zahřívají dlaně či v nich pociťují brnění. Jejich srdečním centrem začíná proudit energie.

Ramenní čakry jsou spojeny se srdcem, jehož energie proudí těmito body. Jsou také přímo propojeny s čakrami chodidel. Když léčitel položí dlaně na ramena člověka, jenž přijímá duchovní energii, automaticky se mu otevírají čakry chodidel, které mu pomáhají se uzemnit. Díky tomu může světlo proudit celým jeho systémem.

Kolenní čakra je spojnicí mezi Zemí a kořenovou čakrou, vzhledem ke vzdálenosti mezi nimi. A stejně tak fungují čakry na loktech jako spojnice mezi dlaněmi a rameny. Čakry na chodidlech nás spojují se Zemí. V Atlantidě lidé každý den nachodili kilometry, často bosi, díky čemuž si udržovali silný kontakt se Zemí. Dokonce i během posledních 2000 let mniši chodívali pět kilometrů denně, aby zůstali uzemnění a zároveň se mohl jejich duch bezpečně povznášet.

TÓNY A FREKVENCE

Každá vstupní brána má svou vlastní frekvenci a tón, který se shoduje s naší současnou hudební stupnicí:

Hvězdná brána je šestidimenzionální; jejím tónem je horní DO plus 3 oktávy.

Kauzální čakra je pětidimenzionální; jejím tónem je horní DO plus 2 oktávy.

Hvězda duše je čtyřdimenzionální; jejím tónem je horní Do plus 1 oktáva.

Tónem korunní čakry je Do.

Tónem třetího oka je Ti.

Tónem krční čakry je La.

Tónem srdeční čakry je So.

Tónem solárního plexu je Fa.

Tónem pupeční čakry je Mi.

Tónem sakrální čakry je Re.

Tónem kořenové čakry je Do.

Tónem zemské hvězdy je dolní Do mínus 1 oktáva.

BARVY

Každá čakra má odpovídající barvu, která se mění s tím, jak daná čakra zvyšuje svou frekvenci. Pro většinu lidí, kteří si přejí přivést zpět energii dvanácti čaker, je vhodné používat barvy uvedené níže.

Hvězdná brána – zlatá. Energie zlaté představuje završení. Podnikli jsme svou cestu a získali jsme si své místo na vrcholu. Naše duchovní výsledky a úspěchy, získané během mnoha životů, začínají být uznávány.

Hvězda duše – tmavě purpurová. Tmavě purpurová barva (magenta) značí vysoké duchovní vědomí, vyvážené spojením se zemí. Je to barva božského ženství: pozemské moudrosti spojené s duchovním věděním.

Kauzální čakra – bílá. Bílá je barvou čistoty, jasnosti a dokonalosti. Představuje osvícení, přináší vševědoucnost a vševidoucnost a umožňuje nám otevřít se vyšší moudrosti.

Korunní čakra – fialová. Vysoká duchovní frekvence fialové značí oddanost duchu.

Třetí oko – indigová. Tmavě modrá barva nese schopnost mentálního léčení a vyššího duchovního rozvoje a rozvoje nadpřirozených schopností.

Krční čakra – tyrkysová. Tyrkysová je barvou vyjadřování toho, jak se opravdu cítíte; sdělování vaší pravdy.

Srdeční čakra – zelená. Zelená je barvou přírody, která představuje rovnováhu a harmonii.

Solární plexus – žlutá. Žlutá je barvou mysli, která podporuje jasné myšlení.

Pupeční čakra – oranžová. Tato barva je spojením červené a žluté a je známkou společenskosti a přátelskosti stejně jako emoční harmonie.

Sakrální čakra – jemně růžová. Je to barva něhy, která představuje ducha sexuality – nikoli hrubé žádostivosti nebo chlípnosti. Uklidňuje a konejší, zesiluje pocity lásky, podpory a výživy. Zmírňuje žár sexuálního setkání a sexuálnímu vyjádření lásky navrací krásu a radost.

Kořenová čakra – červená. Tato barva představuje obrození a obnovu a udržuje potenciál všeho, čím můžeme být. Černá nás vybízí k tomu, abychom se ztišili a v tomto tichu s důvěrou čekali na své znovuzrození. Je místem, v němž na nás čekají všechny pozemské nové začátky.

Hvězdná země – černá. Tato barva představuje obrození a obnovu a udržuje potenciál všeho, čím můžeme být. Černá nás vybízí k tomu, abychom se ztišili a v tomto tichu s důvěrou čekali na své znovuzrození. Je místem, v němž na nás čekají všechny pozemské nové začátky.