Cvičení sebepřijetí - sebelásky

Jedná se o cvičení, které nám pomůže přijmout sebe sama, rozproudit naši sebelásku, abychom brali sebe jako celek, abychom měli základ na zdolávání našich lekcí, našeho duchovního vzestupu. Je důležité toto cvičení provádět pečlivě a s plným nasazením - poctivě, opravdově. Děláte to hlavně pro sebe.

  • Postavíme se vzpřímeně, pro lepší představivost zavřeme oči
  • Uděláme krok a představíme si, že naše část Já a s tím, co na sobě nemáme rádi, temná strana, naše emoce, které nás trápí, strachy, vše, čeho bychom se v sobě chtěli nadobro zbavit, zamknout na deset západů a zahodit klíč, toto všechno zůstalo stát v té "špatné" naši části Já.
  • Otočíme se k naší druhé části Já a procítíme vše, co představuje. Každou maličkost vnímejte.
  • Když jste vše procítili a uvědomili jste si, co vše je uvnitř, tak se na svou "nechtěnou" část Já usmějte. Usmívejte se ze srdce, nebo se alespoň o to snažte.
  • Poté druhé části Já řekněte "Miluji Tě! Miluji Tě se vším, co jsi! Miluji Tě jako celé Já! Toto učiňte co nejvíce ze srdce, je to důležité.
  • S láskou obejměte svou druhou část Já a stále ji vyjadřujte svou lásku.
  • Přitahujte svou druhou část Já k sobě, vnímejte, jak se do Vás noří, až se stane opět Vaší součástí. A chvíli v té celistvosti setrvejte.

Cvičení provádějte svým vlastním tempem, nespěchejte. Pokud to nezvládnete najednou, tak nevadí, jednou se to podaří.

Při tomto cvičení jde o to, nejen pochopit, ale také přijmout svou celistvost, poněvadž útěkem před ní nic nevyřešíme, ale sebepřijetím se stane to, že se přijímáte bez výhrad, nejen to co na sobě máme rádi, ale zároveň i to co se nám tolik nelíbí, poněvadž i ta temná stránka je naší nedílnou součástí před kterou nemůžeme donekonečna utíkat, nebo ji někam skrývat. A právě tato část čeká na naše uznání a sebepřijetí.