Desatero připomínek


1) Pokud konáme, tak jen: "v souladu se záměrem Duše a v souladu se záměrem Boha-Zdroje-Vesmíru a všech zůčastněných!" 

2) Páchat "dobro" je horší, než páchat "zlo". Nevyžádané dobro ve výsledku také může ublížit.

3) Pokud pomáháme bez souhlasu dotyčného, kterého se to týká, tak jen v souladu s bodem 1.! Snažme se nedávat do působení svůj záměr, vyjma: "ať se děje to nejlepší pro dotyčného", nebo pro tu oblast.

4) Se schopnostmi a dary, které k nám začnou přicházet, přichází ruku v ruce zodpovědnost za své činy.

5) Se zvyšujícím se Vaším Světlem budete silnější a Vaše přání mají tendenci se plnit. Jsme plně zodpovědní za svá přání, za svou mysl i své emoce.

6) Ať už budeme Světlem jakkoliv žít, tak nezapomeňme na naše základy, na kterých stojí naše existence v tomto světě. Vždy je dobré stát nohama na zemi,  i když se blížíme ke Světlu, nebo jím jsme.

7) Přijměme sami sebe takové, jací jsme, s tím dobrým i s tím špatným, pak najdeme svůj vnitřní klid. Náš stín bude stále s námi, vždy je a bude a je to tak dobře.

8) Vše v našem životě jsou lekce a poznání, které nás posouvají dál. Přijímejme je, i když někdy nejsou příjemné.

9) Jsme tu, abychom se učili, aby se učila naše Duše, nebo abychom učili svým chováním druhé, proto není třeba soudit druhé a ani sebe. Je dobré se neodsuzování učit, avšak nezavírat oči před bezprávím a násilím.

10) Chceme-li změnit druhé, změňme sami sebe. Vaše znovunabyté Světlo Vám velice pomůže, a pak se Vaše okolí bude měnit samo.