Léčení Světlem

Znovuspojením Světlem je způsob, jak uvést tělo do rovnováhy bez toho, abychom se pokoušeli o diagnózu, hledali možné příčiny a následky a do léčení vnášeli byť sebeušlechtilejší záměry. Funguje na všech nám dosud známých úrovních - fyzické, emoční, mentální, duševní a duchovní. Provádí se v klidu vleže na lehátku bezdotykovým působením rukou. Dá se říci, že na stejném principu je založeno "Reconnectivní léčení".

Při léčení dochází ke znovu-napojení na léčebné frekvence, které nesou nejen energii, ale i světlo a informace.

Záměrem působení Znovuspojení Světlem je působení léčivých frekvencí na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální a spirituální.

Znovuspojení Světlem přesahuje to, čemu se dnes říká "energetické léčení", ničím specificky se "nezabývá" a nemusíte v něj věřit, aby fungovalo.

Představuje návrat do rovnováhy, ve které se tělo začne léčit samo.

Jak rychle dojde k vyléčení?

Každá zkušenost se Znovuspojením Světlem je unikátní.

Někdy se napraví stav okamžitě během jediného sezení a někdy trvá trochu déle, než se léčení projeví. Na daný problém se sjednává jedno až maximálně tři sezení v libovolném časovém odstupu dle potřeby klienta.

Dojde vždy k vyléčení a odstranění problému?

Napojení na léčebné frekvence proběhne vždy, ale jak proběhne léčení se nedá určit ani směrovat či předpokládat.

Znovuspojení Světlem léčí místa či oblasti, která jsou pro klienta v danou chvíli nejvíce důležitá, a tam začne působit. Většinou jsou to věci, se kterými se nám nedaří pohnout, nebo jim nerozumíme. Působení Znovuspojení Světlem jde k příčině, která může být úplně někde jinde než v těle či energetickém poli klienta. Problém může někdy spočívat v tom, že to, co očekáváme nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme.

Znovuspojením Světlem je způsob, jak uvést tělo do rovnováhy bez toho, abychom se pokoušeli o diagnózu, hledali možné příčiny a následky a do léčení vnášeli byť sebeušlechtilejší záměry. Funguje na všech nám dosud známých úrovních - fyzické, emoční, mentální, duševní a duchovní. Provádí se v klidu vleže na lehátku bezdotykovým působením rukou.