Sezení s AHAefekty

Sezení s prvky terapie kdy s podporou Světla přicházejí pochopení co a jak je třeba udělat. Klient začíná chápat probíhající lekci a díky Světlu, které ve svém napojení na Zdroj - Boha - Vesmír vyzařuji, získává nadhled ke svému problému. S klientem si povídáme, kladu otázky a nechám se řídit intuitivním vedením. Když přijde klient, nikdy není předem jasné, jakým způsobem bude probíhat naše Sezení s AHAefekty, mnohdy je překvapení oboustranné. Je mnoho cest k cíli, stačí jen se před nimi neuzavírat a mít otevřené srdce. Žádné sezení není stejné. Intuitivní vedení nedává moc příležitostí rozumu ke komplikacím a vytváření nějakých daných postupů.

 Sezení s AHAefekty pomáhá s jakýmkoliv problémem. Z mých zkušeností vím, že hranice Sezení s AHAefekty neexistují. V sezení, pokud je potřeba využívám i tzv. Cestu ke svému nitru - kdy se vydáváme pomocí obrazů s klientem do nitra svého podvědomí, kde klient pozoruje, vnímá a získává odpovědi. 

V tomto sezení jsem prostředníkem, ne terapeutem, ne psychologem. Jsem tím, kdo poslouchá, ptá se a vypráví, a kdo skrze Světlo zvyšuje vibrace okolo klienta, který snáze najde řešení.