Vyšší čakrové Světelné karty

Funkcí těchto Čakrových Světelných karet  je jejich aktivace a zesílení komunikačního kanálu s nimi.

Čakry jsou naší nejvnitřnější podstatou. Jsou to kola vibrujícího světla v těle, která přinášejí moudrost a vnitřní vědění. Ovlivňují každý aspekt našeho života a probouzejí v nás hojné duchovní, psychické a tělesné síly, jež v sobě neseme. Abyste mohli plně využívat energii, která k vám může proudit vašimi čakrami, je třeba každodenně posilovat a pročišťovat svou jemnohmotnou tělesnou energii.

SYSTÉM DVANÁCTI ČAKER

Lidé měli dvanáct plně funkčních hlavních čaker, a to následující čakry:

 • Hvězdná brána. V současné době se nachází přibližně 30 cm nad hlavou.
 • Hvězda duše. Nyní je umístěna asi 15 cm nad hlavou.
 • Kauzální čakra. V současnosti se nachází přibližně 8 až 10 cm za středem zadní části hlavy.
 • Korunní čakra. Leží na vrcholku hlavy.
 • Čakra třetího oka. Nachází se mezi očima, uprostřed čela.
 • Krční čakra. Nachází se v krku.
 • Srdeční čakra. Nachází se pod středem hrudníku.
 • Solární plexus. Leží v oblasti solárního plexu.
 • Pupeční čakra. Nachází se v podbřišku.
 • Sakrální čakra. Leží u základny páteře.
 • Kořenová čakra. Leží u základny páteře.
 • Zemská hvězda. Nachází se 15 cm pod chodidly.

HVĚZDNÁ BRÁNA

Čakra hvězdné brány, umožňuje spojení se Zdrojem. Toto spojení je jednou z prvních věcí, která byla ztracena ve chvíli, kdy se začalo projevovat samotné ego. V době, kdy fungovala naplno, měli lidé výrazně rozšířenou lebku a mozek. Tato čakra se nacházela téměř u zadní části hlavy, ale nikdy se jí nedotýkala. Nyní se nalézá přibližně 30 cm nad hlavou, ale vždy zůstává mimo tělo. Nikdy nemůže patřit jedné věci, protože je vším současně.

Právě díky aktivaci této čakry budou vysoce duchovně rozvinutí lidé zažívat nejvyšší vědomí. V současné době si tuto čakru hvězdné brány může aktivovat pouze několik málo lidí – těch, kteří žijí v ústraní na nějakém posvátném místě a zasvětili svůj život duchu. Na Zemi jsou však nyní vysílány vyšší energie a lidé se velmi rychle probouzejí do svého duchovního poslání, proto toto spojení naváže více lidí. Pouze tehdy, když je tato čakra aktivním mohou lidé opravdově pochopit svou jednotu se Zdrojem. K tomu je třeba, aby naše mysl a srdce bylo schopno se odpoutat od všeho, co souvisí s naší osobností nebo egem, a je zapotřebí mít otevřenou duši.

Poznání jednoty je v nás pevně vestavěno podobně jako představa chůze, která nutí dítě začít se zvedat a mnohokrát klopýtat a padat, než dokáže udržet rovnováhu a pohybovat se po vlastních nohou. Občas se lidé snaží získat přístup k hvězdné bráně pomocí halucinogenních drog, ale takové pokusy spalují mozek a zabraňují jakémukoli dalšímu duchovnímu pokroku v daném životě. Někteří lidé se nevědomě snažili navázat spojení s touto čakrou, aniž by na to byli duchovně, emočně, duševně nebo tělesně připraveni, a poškodili si své nervové dráhy, v důsledku čehož onemocněli schizofrenií nebo maniodepresivní psychózou.

Nyní však nadešel čas, aby se lidé, kteří jsou toho duchovně hodni a jsou dostatečně uzemnění, posunuli vpřed na své cestě vzestupu, čímž se jim otevře jejich hvězdná brána a umožní jim to přinést zpět čistotu a neuvěřitelnou duchovní vznešenost Zlatého věku.

HVĚZDA DUŠE

Hvězda duše je spojnicí mezi hvězdnou bránou a kauzální a korunní čakrou. Jejím úkolem je přijímat čistou energii hvězdné brány a převádět ji do roviny duše duchovně vyladěných lidí současné doby.

Duše vstupuje do hvězdy duše ve chvíli, kdy opouští fyzické tělo při smrti. Zde duše začíná poznávat svou jednotu se vším ostatním a pouze tehdy, když ji "pozná", tak se může posunout na další stupeň. Hvězda duše má jedinečnou schopnost vstřebávat světlo, ale má-li tato čakra být aktivována, pak je zcela nezbytné, aby fungovala i zemská čakra. Tyto čakry tvoří dvě poloviny jednoho celku a musí být v rovnováze.

Hvězda duše je jedenáctou čakrou a číslo 11 značí nový začátek. Představuje potenciál, který máme k přetvoření svého života. V současné době se hvězda duše nachází nad hlavou, ale původně se nacházela uvnitř mozkové struktury.

Až budeme schopni chápat, že všechny věci sdílejí stejný prostor – stejnou duchovní podstatu – vrátí se k lidstvu bezpodmínečná láska. Poté bude naše vyrovnaná jinová a jangová stránka, mužská a ženská energie v nás, vyzařovat do světa a ukončovat rozšiřující se propasti oddělenosti mezi námi. Je čas naslouchat svému srdci a své duši, neboť nikdy nemůžeme vědět svým intelektem.

Žádné vědění na světě se nevyrovná lásce.

Abychom mohli otevřít svou hvězdu duše, musíme pracovat na odstranění mentálního znečištění v oblasti jedenácté čakry. Zkrystalizovaly v ní naše disharmonické myšlenky a názory i neharmonické myšlenky a přesvědčení našich předků a je třeba je odstranit.

Vyčistíte je následovně:

 • Uzemněte se. S uzemněním vám pomůže černý turmalín, položený na zem k vašim chodidlům.
 • Vizualizujte si zlato-bílou kouli energie, jak září na vaši čakru hvězdy duše.

Nezapomeňte, že pokaždé, když máte nějakou nezdravou myšlenku, představu nebo obraz, tak tuto oblast znovu zanášíte a znečišťujete, a proto uvedené cvičení budete potřebovat provádět neustále. Tuto oblast dále znečišťují drogy, deprese a nižší astrální cestování, jak ve snech, tak při zlostných představách.

Jakmile nakonec aktivujete svou hvězdu duše, budete zažívat hluboké spojení se všemi věcmi, Může vám s tím pomoci minerál selenit.

Hvězda duše společně s hvězdnou bránou umožňuje spojení duchovních a pozemských energií. Hvězdná brána umožňuje proudění čisté božské esence shora, zatímco hvězda duše vytahuje energii kundalíní a živočišné instinkty ze Země. Tyto energie splývají a stávají se tím, co známe jako vyšší vědomí: naše Božské Já.

KAUZÁLNÍ ČAKRA

Tato čakra je schopna převádět sílu duše do mentálního těla, díky čemuž jsme schopni se dostatečně odpoutat od naučených přesvědčení. To znamená, že musíme otevřít svou pravou mozkovou hemisféru a učit se vidět úplný obraz a hledat širší pojetí. Aby mohla hvězda duše přenášet kosmické frekvence, je třeba mít otevřenou mysl. V době Atlantidy byla tato čakra součástí rozvinutější mozkové struktury jejích obyvatel.

Prostřednictvím kauzální čakry přijímáme zprávy či poselství anebo si stahujeme myšlenky z vyšších duchovních úrovní. Tato čakra může být otevřena pouze tehdy, když se naučíme dokonale ovládat svou mysl. Nezbytný je klid mysli a mentální ticho a může trvat roky meditace, než budou lidé připraveni k tomu, aby jejich kauzální čakra mohla plnit svůj skutečný účel. Teprve při splnění těchto podmínek můžete začít svou myslí přijímat hvězdné vysílání.

Pokud při meditaci použijete modrý kyanit, přinese vám mír a klid. Díky tomu budete moci zůstat klidní uprostřed chaosu, povznést se tak nad všechny zkoušky a strasti pozemského života a zůstat vyrovnaní. Nezapomínejte, že myšlenky jsou jako semínka zasetá do země: určitou dobu trvá, než vyklíčí a objeví se nad zemí. Myšlenky se rodí v kauzální čakře a potřebují čas, aby se mohly zhmotnit.

Nižší čakry rozesílají informace z kauzální čakry do zbytku těla.


1 000,00 Kč