Léčení a harmonizace Aurických těl

 Aura je osobní energetické pole obsahující různé barvy a úrovně. Jasnovidci ji zcela přirozeně vidí, ale s postupující praxí se může na auru vyladit každý a také ji dokáže interpretovat. Auru má úplně všechno, i neživé předměty. Živí tvorové mají však auru silnější, protože mezi nimi a okolním prostředím neustále proudí energie. Intenzita aury roste se silnějším prouděním energie. Osobní aura každé osoby je součástí vesmírného energetického pole, odráží nejenom podstatu jedince, ale i současný emocionální stav, myšlenky, touhy, úzkosti a další vlivy, negativní i pozitivní, od ostatních lidí i z vyšších energetických polí. Pokud dojde k nesouladu a disharmonii na úrovni aurických těl, tak se to následně projeví na úrovni fyzického těla jako nemoc.

Aurická těla se rozdělují na tzv. nižší : fyzické, éterické, emocionální a mentální a vyšší (duchovní) těla: karmické, intuitivní, božské a Kether.

Karta aktivuje k práci Světlo (kristovská energie). Stiskem kartu aktivujete a až máte pocit, že to stačilo, tak ji odložíte. Používat kartu můžete kdykoliv a kdekoliv.

369,00 Kč