Čakrová Světelná karta - harmonizační - Zemská Hvězda

Zemská hvězda společně se dvěma vedlejšími čakrami na chodidlech tvoří trojúhelník, směřující k zemi. Tento trojúhelník přijímá božskou esenci přes fyzické tělo a vede ji do země, čímž vytváří naši jednotu se Zemí.

Fyzická rovina je určována rovnováhou protikladů: "Jak nahoře, tak dole." To znamená, že hvězdná brána, hvězda duše a kauzální čakra, jinými slovy nejvyšší čakry, mohou plně projevovat své světlo pouze tehdy, když je probuzená i zemská čakra. To znamená, že současně s třemi horními čakrami potřebujeme aktivovat i zemskou hvězdu. Nezapomeňte, že zemská hvězda může být podněcována pouze kosmickými paprsky vyzařujícími z uvedených tří nadosobních čaker, a proto nemůže být otevřena samostatně. A vědomí vyšší energie touží najít své nejvyšší naplnění ve sklízení semínek života vyrůstajících z hmotných živlů. Rovnováha, vytvořená trojúhelníkem ze tří vyšších čaker a zemské hvězdy umožňuje posvátné přítomnosti věčné síly obnovovat Zemi a pomáhat ji uzdravit se ze škod, které jí způsobili lidé.

Až bude čakra zemské hvězdy u lidí pracovat na plný výkon, znovu dojde k zapojení ducha do hmoty. To znamená, že vše, co lidstvo zničilo, bude moci být znovu obnoveno a Země bude schopna se sama uzdravit. To také znamená, že my, lidé, se budeme moci plně uzdravit a žít stejně jako lidé v Atlantidě. Jediné, co nás v současné době zadržuje, je strach z neznámého. Když je naše přirozená podstata ovládána vyšším vědomím, může nás povznést k božskému vědomí. Nyní se od nás žádá, abychom se naučili žít v souladu s principy harmonie a bezpodmínečné lásky. Která je stavem Božství.

Zaměření této karty:

Podpora spojení čakry

Zde je záměr Světla působit tak, aby naše spojení s touto čakrou bylo opět aktivní a my mohli využít maximum z tohoto propojení s touto vyšší čakrou.

249,00 Kč