Pohled karmy vs nadhled Duše

16.08.2021

Je to jen můj pohled a názor ze zkušenosti z mého života událostí a i prvotního impulsu z knížek před lety od Michaela Newtona, díky nichž jsem začal chápat své lekce a dařilo se mi je chápat a pochopit tak, abych je už nepotřeboval.

Bůh - Stvořitel, je jedno jak ho nazveme, je čistá Láska-nejvyšší vibrace. A vzhledem k tomu, že když žijete v jedné frekvenci, tak nejste schopná vnímat a pochopit jiné frekvence, životy, zkušenosti, city atd. Duše vznikly - my, aby Bůh pochopil, rozšířil svůj obzor. Duše jsou jeho částečky se svým vnímáním a rozumem. Jejich školou je zažít a pochopit protiklady čehokoliv. Duše hodnotově nerozlišuje, jestli v jednom životě poznává barvu černou nebo bílou, jejím cílem je být v Jednotě, a bez poznání dvou protipólů to prostě nejde. Dám vám pár příkladů, znáte barvu bílou, černou jste nikdy neviděla, jak barvu černou popíšete? Tím, že ji zažijete. A zde začíná kámen úrazu s lidským "výrobkem" karmou. Ta nebere v úvahu vyšší pohled Duše. V jednom životě se učí být sytá, plná lásky, zdravá, rozdávající, oběť, bohatá. V jiném naopak hladová, nenávistivá, sobecká, tím co ubližuje, chudá to však neznamená, že by se nějak provinila. Ona se jen učí protiklady. Je to jako když herec hraje v divadle či filmu, také to neznamená, že v následující roli je za něco trestaný. Lidský nízký pohled je založen na vině, odměně a trestu, stále vyžaduje nad se sebou hrozbu. Současně s tím musím poznamenat, že smyslem života není "útěk" před inkarnacemi, jsme zde dobrovolně.

Dovolím si pár příkladů: Zdraví vs nemoc. Zdravý člověk se obává být nemocný, nemocný člověk touží být zdravým. Z pohledu karmy se nemocný člověk něčím provinil, z pohledu Duše se jedná o protipól být zdravý, nic víc. V okamžiku pochopení dochází ke stavu - ani nemocný ani zdraví - k Jednotě.

Duše se potřebuje naučit, jaké to je povstat ze dna do hrdosti a své ceny. K tomu potřebuje výchozí pozici, která z pohledu člověka je hrozná. Například manželství. Žena trpí s mužem ožralou, despotou, sobcem, násilníkem apod. Karmu teď vynechám, konstrukty karmy jsou zde úplně vedle. Cíl vztahu - žena povstane do své hodnoty, určí hranice, sebeláska. K tomu, aby Duše v podobě ženy tuto zkušenost získala, tak potřebuje partnera, který ji tuto lekci zprostředkuje. Z pohledu lidské karmy by byl onen partner potrestán, ale proč trestat někoho, kdo pomáhá druhému v rozvoji?

Těch paradoxů u karmy je mnoho, při bližším pohledu zjistíte, že to vůbec nesedí, že tam jsou hluchá "nelogická" místa. Extrémním případem, kdy by kulhala na obě nohy karma je 2.sv. válka a staré Duše, které se uvolili se ujmout náročných úkolů na obou stranách fronty z důvody záchrany civilizace šokovou terapií. Z pohledu člověka a jeho stvořených karmických zákonů, by mnohé staré Duše v této události měli být potrestané... Prostě pohled člověka v nížině nedosáhne rozhled z hory.

Dalo by se o tom povídat hodiny v souvislostech se Světlem i Dušemi, zákonitostech lidského konání a rozeznávání svých lekcí.