Očištění od přisátých entit a podobných přísedlíků

Entita je energetická substance emoce. Naše myšlenky, emoce i přání jsou energie a ta sama od sebe nezmizí poletuje mezi námi a hledá stejný vibrační stav člověka, jako je ona sama. Tato entita je jako jednoduchý organizmus, který samozřejmě chce přežít a tak jeho prioritou je najít dárce, držet se ho, a pokud to jen půjde, tak podporovat dotyčnou emoci. Každá entita má inteligenci na nějaké úrovni - učí se. Podle toho poté, když vycítí nebezpečí, tak dotyčného postrkuje do názorového směru, který ji neohrozí. Tyto energie - přisedlíci nám komplikují životy. Co na ně platí? Světlo - nejvyšší vibrace našeho vesmíru. Tyto entity neodháním, ale nechávám je převibrovat do lásky. Je to mnohem jemnější a stálejší způsob.  Samozřejmě pak záleží na vás, jestli se opět stanete lákající květinou, ke které entita s radostí přiletí.

Čištění provádím osobně, nebo na dálku, skrze nejvyšší vibraci - Světlo.

400.00 Kč