Záložka s podporou Světla (sova kůň anděl)

Záložka je určena pro použití při čtení textů, knih, učebnic a mnoha dalších textových a obrazových materiálů. Je nastavena se záměry pro práci Světla na zvýšené vnímání, pochopení, pamatování si a dávání si do souvislostí toho, co čtenář čte. S tím souvisí i vliv na učení. Současně s tím se čtenář sám zlepšuje v daných schopnostech - Světlo má i tento úkol.

Aktivace záložky

Spouští se automaticky použitím při čtení, držení v ruce při čtení, či jen bude ležet poblíž. Záložka je nastavena pro určenou osobu - majitele a bude s ním provázaná. Světlo bude s majitelem záložky pracovat, a pokud je potřeba, tak zapracuje i v oblastech zdánlivě se čtením a učením nesouvisejících.

Bezpečnost

Záložka není určena ke konzumaci, okusování, mlácení druhých a k činnostem nesouvisejících se čtením nebo prohlížením.

Nastavení záložky je zabezpečeno proti jakémukoliv zásahu, úpravě či přidání dalších záměrů z neautorizovaného zdroje, či zdrojů.

rozměry: 210 x 35 x 3 mm

materiál: modřín  

150.00 Kč