Působení Pránic Healing s pohovorem

působení dle vyzkoušených postupů mistra Chos Kok Sui jenž vytvořil Pranic Healing. Pranic Healing se používá jak na fyzické zdravotní problémy tak i na psychické a psychosomatické. 

Součástí je pohovor s klientem:

- osobní,

- na dálku: telefonický, Skype, Messenger

délka služby : 1 hodina

600.00 Kč