Sezení s AHAefekty

Sezení s prvky terapie kdy s podporou Světla přicházejí pochopení co a jak je třeba udělat. Klient začíná chápat probíhající lekci a díky Světlu, které ve svém napojení na Zdroj - Boha - Vesmír vyzařuji, získává nadhled ke svému problému.

Sezení je formou osobního setkání 

1,200.00 Kč